Bezpečnostní listy lepidel | Plexisklo | Zenit

Bezpečnostní listy lepidel

 

ACRIFIX® je registrovaná ochranná známka firmy Evonik Röhm GmbH, Darmstadt. Dodáváme kompletní sortiment lepidel ACRIFIX pro vzájemné lepení plexiskla PLEXIGLAS. Lepidla ACRIFIX vyrábí Německá firma Evonik Röhm. Lepidla rozdělujeme na jednosložková ( na bázi rozpouštědel ) a dvousložková ( polymerizační báze ), jednosložková mohou být i tzv. "ekologická" která neobsahují dichlormethan. 

Bezpečnostní pokyny: Lepidla obsahují roztoky akrylových polymerů ve směsi rozpouštědel a metylmetakrylátu. Jsou lehce vznětlivé, dráždí dýchací orgány a pokožku, při spolknutí škodlivé. Při práci používejte ochranné pomůcky, respirátory, ochranné rukavice, nejíst, nepít, nekouřit, zajistěte dostatečné větrání. Dbejte na pokyny uvedené v bezpečnostních listech.

Záruční doba: Lepidla ACRIFIX spotřebujte do 2 let, katalyzátor CA 0020 do 9 měsíců od data plnění.