Acrifix Lepidla na plexisklo | Plexisklo | Zenit

Lepidla na plexisklo ACRIFIX

ACRIFIX® je registrovaná ochranná známka firmy Evonik Röhm GmbH, Darmstadt. Dodáváme kompletní sortiment lepidel ACRIFIX pro vzájemné lepení plexiskla PLEXIGLAS. Lepidla ACRIFIX vyrábí Německá firma Evonik Röhm. Lepidla rozdělujeme na jednosložková ( na bázi rozpouštědel ) a dvousložková ( polymerizační báze ), jednosložková mohou být i tzv. "ekologická" která neobsahují dichlormethan. Doplňkový sortiment tvoří čisticí prostředky a lešticí pasty.

  • DVOUSLOŽKOVÁ - lepení T spojů a ploch, vyplňování, zalívání, pro lité i extrudované plexisklo

DOPLŇKY:

  • INTENZIVNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDEK ( KIR ) - pro intenzivní čištění desek Plexiglas, nezpůsobuje praskliny z vnitřního pnutí. Dodává se v lahvičce 50 ml.
  • LEŠTÍCÍ PASTA - leštění jemných škrábanců, speciálně vyvinuto pro plexi. Dodává se v tubách 75 ml.
  • ČISTÍCÍ A LEŠTÍCÍ LÁTKY - látka ze zvlášť hodnotné bavlny k čištění a antistatickému ošetření plastových ploch. Lešticí látka se používá k leštění menších škrábanců s lešticí pastou.
  • DÁVKOVAČ KATALYZÁTORU - velmi kvalitní a přesný laboratorní dávkovač pro jednoduché poměrové odměřování katalyzátoru. Ušetří práci s dvousložkovými lepidly ACRIFIX.


Bezpečnostní pokyny: Lepidla obsahují roztoky akrylových polymerů ve směsi rozpouštědel a metylmetakrylátu. Jsou lehce vznětlivé, dráždí dýchací orgány a pokožku, při spolknutí škodlivé. Při práci používejte ochranné pomůcky, respirátory, ochranné rukavice, nejíst, nepít, nekouřit, zajistěte dostatečné větrání. Dbejte na pokyny uvedené v bezpečnostních listech.

Záruční doba: Lepidla ACRIFIX spotřebujte do 2 let, katalyzátor do 9 měsíců od data plnění.


Lepidlo Acrifix
Lepidlo Acrifix 2